Sự kiện nổi bật

Hội nghị người lao động năm 2019 – Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô (ISAMCO)

Ngày 14/03/2019 Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô (ISAMCO) – đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) đã tổ chức thành công “Hội nghị người lao động năm 2019; Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019”

Hội nghị đã biểu quyết bầu ra Chủ tọa đoàn gồm 3 đồng chí:

  • Đ/c Đặng Phước Trọng – Giám đốc Xí nghiệp;
  • Đ/c Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Xí nghiệp;
  • Đ/c Hoàng Xuân Hiền – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Xí nghiệp.

Hội nghị đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp ISAMCO năm 2018, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và những nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động, lợi ích của công ty mẹ trong năm như tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể.

Trong phần giải đáp ý kiến của cán bộ công nhân viên, hầu hết các kiến nghị đều được Chủ tọa đoàn trả lời thỏa đáng và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể đại biểu.

Hội nghị kết thúc bằng việc phát động phong trào thi đua năm 2019 cho toàn thể CBCNV của ISAMCO với các nội dung chính: Thi đua vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Tiếp tục thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thi đua duy trì thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, thi đua chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ và có văn hóa ứng xử đúng mực khi tham gia giao thông, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập đời sống CNV-LĐ.

Hội nghị người lao động Công ty mẹ đã kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Một số hình ảnh hội nghị:

Văn nghệ mở màn

Đoàn chủ tịch

Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc, báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ông Võ Phước Lộc – Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước LĐTT năm 2018

Ban Giám đốc giải đáp kiến nghị của người lao động

Toàn cảnh Hội nghị

Khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2018

X. Hiền